• Digitar • Retourinfo PM304, PM305 reader • Algemene voorwaaren • Privacy Statement
      
Home Beroepsgroepen Features Referenties Contact
Privacy statement
Informatiebeveiliging en Risicomanagement
Informatiebeveiliging en Risicomanagement
inEPD beheert en verwerkt grote hoeveelheden data. Dagelijks vertrouwen zorgorganisaties hun gegevens over verrichte paramedische handelingen aan ons toe. Wij verwerken deze gegevens o.a. tot EPD en declaraties die betrekking hebben op patiënten. Wij beseffen als geen ander hoe belangrijk het is om zorgvuldig met al die data om te gaan. Vandaar hebben we maatregelen om onze organisatie om deze data te beschermen, de kwaliteit van ons werk te kunnen garanderen en potentiele risico's vroegtijdig te elimineren.

ISO27001 en NEN7510 certificering
Wij werken conform ISO27001 informatieveiligheid en privacybescherming en NEN7510 veiligheid in de zorgsector.

Beleids richtlijnen en procedures
Wij doen er alles aan om mogelijke bedrijfsrisico's vroegtijdig in kaart te brengen en te elimineren. Wij hebben voor alle mogelijke risico's beleids richtlijnen en procedures in onze bedrijfsvoering ingebouwd die risico's tijdig signaleren.

Volledige privacy statement
Omdat wij de privacy van patiënten/cliënten van het hoogste belang vinden, hebben wij in ons volledige privacy statement uitgebreid omschreven welke maatregelen wij hebben genomen om de privacy van patiënten te waarborgen, welke gegevens inEPD met welke doelstellingen verwerkt, van wie inEPD gegevens ontvangt en aan wie inEPD gegevens verstrekt, hoe lang gegevens van patiënten worden bewaard en hoe die gegevens worden beveiligd, wat de rechten van de betrokken patiënten zijn en hoe klachten ten aanzien van privacy gerelateerde zaken bij inEPD kunnen worden ingediend.


inEPD Praktijkadministratie
Vlotlaan 37b
2681 RW Monster
T: 0174 78 52 63, E: info@inEPD.nlinEPD is een product van Inno3D - Realizing IDEAS Together.
Site by Inno3D - Realizing IDEAS Together